Bostadsgarantin - uppfylld

Vi klarade det i år igen

Nu har vi klarat av att leva upp till vår bostadsgarantin igen. Det innebär att alla nya studenter som ska läsa minst 15 p på Mälardalens högskola i Västerås och som kommer från annan ort har fått en bostad.

För att vi ska ha en rimlig möjlighet att leva upp till garantin måste studenten komma in med sitt antagningsbesked senast tre veckor innan skolstart. Som det ser ut nu har vi även klarat av att erbjuda bostäder till de som blivit antagna som reserver på högskolan.

 

 


 
Västerås Mälarstaden