Köpa och sälja

Köp i 2:a hand

Oavsett om det är en bostadsrättslägenhet eller en villa Du skall köpa är det viktigt att undersöka vissa saker noggrant först. Ett köp av en villa är kanske den viktigaste och största affären i livet. En privat person som säljer sin villa har en enda skyldighet. Säljaren måste berätta om det finns allvarliga fel på huset som han känner till. Om säljaren medvetet undanhåller sådan information kan han bli ersättningsansvarig i efterhand.

Nedan finner Du en bra länk som ger dig tips och information om vad Du ska tänka på innan Du köper din villa eller bostadsrätt.

Köp guide

Mäklare

En mäklare har en rad skyldigheter. Mäklaren är skyldig att ge dig en beskrivning av fastigheten med uppgifter om lån, räntor, driftskostnader, area m m.

Mäklaren skall även upplysa dig om att Du som köpare är skyldig att undersöka fastigheten. Likväl skall han upplysa säljaren att han måste lämna korrekta uppgifter om fastigheten. Mäklaren skall dessutom upprätta en kalkyl för din blivande boendekostnad.Du bör kontrollera om mäklaren är registrerad via

Fastighetsmäklarsamfundet

Om mäklaren inte lever upp till sina skyldigheter kan du i så fall få ersättning via hans ansvarsförsäkring.

Länkar till mäklare i Västerås finner du under rubriken "bra bostadslänkar".

Besiktning

Det är klokt att göra en noggrann besiktning av det tilltänkta huset. Ta hjälp av en besiktningsman som upprättar ett skriftligt besiktningsprotokoll. Som köpare har man en omfattande undersökningsplikt. Omfattningen bestäms av husets skick och ålder.

Lista över auktoriserade fastighetsvärderare

SVEFA Svensk Fastighetsvärdering AB

Innan köp

Ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om andrahandsmarkanden och prisbilden är att gå på många husvisningar. Det är också viktigt att känna till området som huset ligger i. Skolor, kommunikationer och barnomsorgs är några viktiga faktorer. Det är också bra att kontrollera med kommunen hur stadsplanen ser ut och om det gjorts någon radonmätning i området.

Konsumentverket

Det är det viktigt att man vet vilka rättigheter och skyldigheter man har vid ett köp.Behöver du hjälp eller råd i en specifik fråga kan du kontakta konsumentvägledaren i din kommun.

Konsumentverket

Konsument Västerås

Finansiering

Ta noga reda på vilka lån som du eventuellt övertar vid köpet och vilka villkor som gäller för dessa. Låneräntan är ofta den största enskilda kostnaden för en husägare. Därför är det viktigt att kontrollera räntan och bindningstiden för lånen. Vid nya lån skall man jämföra bankers och låneinstituts räntor och villkor. Skall man ha bundna lån eller rörliga eller blandat?

Här är några bra länkar för dig som vill veta mer om lån och ekonomi.

SEB, bolån, kalkyl och räntor

Handelsbanken,Stadshypotek,lån, kalkyl

Swedbank, räntor, bolån

SBAB (Statens finansierings AB)

Konsumenternas bankbyrå, hjälp och vägledning i bankfrågor

Ekonomi

Vid ett köp av en villa är det många utgifter som skall betalas. Kontantinsats vid ett köp bör helst vara 25 % eller mer av köpesumman för att slippa dyra topplån. Lagfartskostnaden utgör 1,5 % av försäljningspriset. Om nya lån läggs upp tillkommer kostnaden för nya pantbrev med ca 2 % av beloppet. Det utgår även en uppläggningskostnad för de nya lånen. Övriga kostnader är besiktning-, reparations- och flyttkostnader.

När Du väl köpt huset kommer kostnader för låneräntor och amorteringar. Om kommunen äger marken tillkommer tomträttsavgäld. Fastighetsskatt är på 1.0% av husets taxeringsvärde. Övriga driftskostnader som tillkommer är värme, vatten, sophämtning, försäkringar, underhåll och reparationer.Det är viktigt att det finns en liten reserv för mer oförutsedda utgifter

 

 

 


 
Västerås Mälarstaden